Vyšetření očního pozadí

Vyšetření očního pozadí není podmínkou uchovnění bearded collie v KCHBC. Pro zájemce o provedení tohoto vyšetření předkládáme seznam odborných pracovišť, která tato vyšetření provádí. Vyšetření dědičných očních vad je nejvhodnější opakovat každoročně.

Bearded collie jsou nemocemi očí postiženy velmi zřídka. Případy pozitivity některé z očních nemocí jsou ojedinělé, v některých zemích jsou však pro chovnost bearded collií povinné. Nejčastějšími zaznamenanou oční vadou je Katarakta (šedý zákal).

Genetické výzkumy objevily vlohu, která může přenášet nemoci CEA a PRA (více info níže), proto se doporučuje provádět jednoduché genetické testy pro přítomnost vlohy pro předávání těchto nemocí. Více info k genetickým vyšetřením zde.

Veterinární oftalmologie navazuje na základní klinické vyšetření pacienta a vyžaduje další odborné znalosti veterinárního lékaře a odpovídající technické vybavení. Vyšetření oka nelze vytrhnout z kontextu celkového zdravotního stavu, ale musí být vždy součástí kompletního vyšetření: je řada onemocnění, která se mohou manifestovat právě na očích např. psinka, alergie, diabetes mellitus, intoxikace, hepatitis, dehydratace, přítomnost parasitů…

Anomáli oka kolií (CEA) – Jedná se o vadu lokalizovanou na zadním segmentu oka v blízkosti papily očního nervu nebo na očním nezvu samém. Podle názvu je to onemocnění postihující kolie, ale výskyt je popsán i u sheltií, border a bearded kolií, australských ovčáků a mnohých dalších plemen. Závažné formy onemocnění jako krvácení do sklivce, ablace sítnice spojená se slepotou se dnes již díky mnohaleté selekci nevyskytují. Stále však nacházíme formy mírnější, jako jsou rozštěpy sítnice v blízkosti papily očního nervu anebo přímo rozštěp papily (CRD, kolobom optického nervu). Vada je autosomálně recesivně dědičná a k její poměrně výrazné eradikaci přispěl velkou měrou genetický test, kdy jsme schopni detekovat defektní alelu. Výjimkou může být u 4% populace kolobom optického disku, který se vymyká genetické testaci a je zjistitelný pouze oftalmologickým vyšetřením. CEA je klinicky ideálně stanovitelné u malých štěňat ve věku 5,5-8,5 týdne.

Progresivní retinální atrofie (PRA) – Jedná se o postupné odumírání buněk sítnice (tyčinek a čípků), vystýlajících oční kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků. Rozlišujeme dvě základní formy – generalizovanou a centrální, které se liší nejen klinickým nálezem, ale i formou dědičnosti. Generalizovaná forma se projevuje atrofií v periferních částech sítnice, středová část je nezměněna. Tato část je postižena při centrální formě onemocnění. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (výrazné při fotografování – psovi „svítí oči“), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fází je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Diagnostika tohoto onemocnění je vázána na specializovaná oftalmologická pracoviště vybavená oftalmoskopem a elektroretinografem, kterými lze diagnostikovat onemocnění ještě před vlastními klinickými příznaky. Např. u pudlů největší frekvence klinických projevů je mezi 3. – 5. rokem stáří, ale technika je může odhalit už od 9 měsíců.

Zdroj Veterina Pardubice

MVDr. Zdeňka Barnasíková
Veterinární klinika VETPARK
Budečská 1938/7
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 120 482, 603 244 263
E-mail: vetpark@volny.cz

MVDr. Jiří Beránek
Husova 1747
530 03 Pardubice
Tel.: +420 737 059 977, +420 466 262 914
E-mail: info@veterina-pce.cz

MVDr. Petr Gbelec
Veterinární nemocnice AA-VET
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 131
E-mail: gbelec@aavet.cz

MVDr. Silvie Holová
Veterinární klinika VEDILAB
Pod Vrchem 51
312 00 Plzeň
Tel.: +420 720 995 794, +420 377 262 114
E-mail: info@vedilab.cz

MVDr. Pavel Hron
Veterinární klinika ERIKA
náměstí Dr. Holého 8
180 00 Praha 8
Tel.: +420 284 821 784MVDr. Barbara Lenská,
Vetcentrum Duchek spol. s. r. o.
Jindrova 43
155 00 Praha 5
Tel.: +420 775 688 637, +420 251 617 564
E-mail: lenbar@post.cz

MVDr. Lucie Míková
Veterinární klinika Vltava
Otavská 1453 – sídliště Vltava
370 11 České Budějovice
Tel.: +420 385 520 561
E-mail: vklinika@klinika-vltava.cz

MVDr. Melanie Mošťková
Veterinární klinika MEDIPET
Broučkova 5395
760 01 Zlín
Tel.: +420 577 222 737, +420 602 716 839
e-mail: info@medipet.cz


MVDr. Silvie Přikrylová
Veterinární klinika OFTALMOVET
Halasovo náměstí 6a Brno, Lesná 638 00
Tel.: +420 734 132 200
e-mail: veterina.oftalmovet@gmail.com

MVDr. Petr Raušer Ph.D.
Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3

MVDr. Petr Staňa
Budečská 7
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 120 482
E-mail: vetpark@volny.cz


MVDr. Pavla Trnková
Fillova 14
638 00 Brno – Lesná
Tel.: +420 604 824 924, +420 548 520 099
E-amil: p.trnkova@post.cz

MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová
Na Šejdru 45
Praha 4 – Libuš
Tel.: +420 244 470 553, +420 602 458 185
e-mail: zavadilova.t@vetnemo.cz

Přejít nahoru