Working testy

Working testy neboli pracovní testy jsou speciální zkoušky vytvořené britským klubem chovatelů pro na míru naše plemeno. Working testy do České republiky přišly v roce 2009, kdy se konalo několik hojně navštívených tréninků a na jaře roku 2010 se uskutečnily první dvoudenní zkoušky posuzované dvojicí rozhodčích ze země původu. Working testy se od té doby staly pevnou součástí každoročního plánu akcí KCHBC. Britský klub schválil aprobaci na posuzování working testů třem českým rozhodčím – Markovi Pavlů, Pavlíně Doležalové a Monice Šimkové.

Working testy se rozdělují na čtyři výkonnostní stupně – Primary, Junior, Intermediate a Senior. Pes může skládat vyšší zkoušku pouze po složení předcházejícího stupně.

Nejnižší test Primary obsahuje základní cviky, které by měla každá slušně vychovaná bearded collie ovládat. Sestávají z prvků jako je prohlídka psa cizí osobou, chůze na vodítku, přivolání, odložení nebo odmítnutí potravy. Ke splnění Primary testu nejsou většinou potřeba žádné zvláštní cvičitelské schopnosti. Nácvik Primary testu, který obsahuje čistě praktické dovednosti, lze doporučit každému majiteli bearded collie.

Druhý stupeň Junior test sestává z rozšířených cviků Primary testu. Chůze na vodítku je již náročnější, odložení na volno, přivolání. Prohlídka psa cizí osobou ve stoje. Navíc je zde přinášení předmětů psovoda a překonání nízké překážky.

Složení třetího stupně working testů – Intermediate test je již daleko náročnější než předchozí testy. Obsahuje cviky jako je ovladatelnost na vodítku i bez vodítka, prohlídka ve stoje, odložení na volno po delší dobu, přivolání se zastavením, skok vysoký, aport činky. Dále si může psovod vybrat ze dvou disciplín – hledání ztraceného předmětu psovoda nebo vyhledávání.

Nejvyšší stupeň testu Senior je velice obtížný. Obsahuje velmi náročné cviky a jeho složení vyžaduje velkou přípravu. Ovladatelnost a prohlídka psa jsou zde už pouze na volno. Odložení se provádí se psovodem v úkrytu, dále je zde vysílání s přivoláním. Senior test obsahuje skok vysoký i skok daleký. Naposledy je zde opět na výběr buď hledání ztraceného předmětu nebo vyhledávání.

Working testy mají několik specifik. Testů se smí zúčastnit pouze člen českého nebo zahraničního klubu chovatelů. Narozdíl od našich běžných zkoušek můžete s jedním psem skládat několik stupňů během jednoho dne, pokud se vám daří. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 80 % bodů v každém cviku. Pes tedy musí umět všechny požadované cviky, a jakmile se mu jeden nepovede, zkoušku nesplnil. Pracovní zkoušky byly zavedeny proto, aby mohl klub ocenit dobře vychované bearded collie s typickou povahou. Jednotlivé cviky jsou navrženy tak, aby měly praktický význam. Z tohoto důvodu nejsou povely navíc ani povzbuzování penalizovány., pokud nejsou používány nadměrně a nesvědčí o nedostatečné kontrole nad psem. Pamlsky ani hračky nesmí být použity jako odměna nebo motivace. Není požadovaná přesnost a preciznost při vykonávání cviku jako např. u podobného obedience. Bearded collie by měla být pozorná a vnímavá, proto jsou vnímány za chybu opožděné reakce či soustavné odbíhání, zatímco drobné chyby jako např. křivé předsednutí nejsou důležité.

SENIOR WORKING TEST

Alexandrie Darcy od Jesicy a Monika Šimková
All My Life Kiaora a Marek Pavlů
Amber Jet Anarinya a Pavla Macháčková
Andělka Chlupatý hopan a Lenka Matušková
Angel Face Anarinya a Lucie Náplavová
Apollo z Filipova ranče a Jolana Dvořáčková
Attractive Girl MonaChristie a Milan Kanta
Cácorka Chlupatý hopan a Lenka Matušková
Cinderella Vie de Blanc a Monika Šimková
Ciri Emiel Regis a Pavlína Dohnalová
Citronella Malý vousáček a Iveta Kantová
Cykas Malý vousáček a Lenka Čtvrtečková
Darcy Black Wilwarin a Monika Šimková
Darling Monty Anarinya a Jana Němcová
Diamond Rose Anarinya a Lucie Náplavová
Divoška Chlupatý hopan a Lenka Matušková
Ela Chlupatý hopan a Lenka Matušková
Everett Denhoff Emiel Regis a Štěpánka Vávrová
Hendrix Kiaora a Jana Němcová
Ulla Black Livies v.d. Silbermine a Gerlinde Krachler

Výsledky working testů

Přejít nahoru