Sportovní soutěže

Klubových výstavních soutěží se může zúčastnit každý člen KCHBC, který se svou bearded collií aktivně sportuje.

Bearded collie je na národní úrovni oficiálně uznané pracovní plemeno, a proto si zaslouží ocenit nejen výstavně úspěšní jedinci, ale i neméně úspěšní jedinci sportující a pracující. Koncem 90. let tedy vznikl soubor klubových soutěží pro pracující bearded collie.

Titul Klubový pracovní šampion, může získat každá bearded collie v majetku člena klubu na základě součtu bodů posbíraných za jednotlivé sportovní výsledky. Jedná se o dlouhodobou motivační soutěž a titul lze získat pouze jednou.

Titul Klubový pracovní veterán šampion může získat jedinec, který je aktivní i ve veteránském věku a posbírá od věku 8 let na sportovních akcích daný počet bodů. Titul lze je získat pouze jednou.

Specifický prestižní titul Klubový double šampion může získat pouze všestranně úspěšný jedinec, který je vedle Klubového šampiona i Klubovým pracovní šampionem.

Soutěž Agility Bearded collie cup určuje nejúspěšnější psy a feny každého roku v populární sportovní disciplíně agility.

Obdobou soutěže CZ TOP Beardie je pro pracující psy soutěž CZ TOP Working Beardie, která určuje pracovně nejúspěšnějšího psa a pracovně nejúspěšnější fenu v majetku člena klubu s českým číslem zápisu. Soutěže je možné se zúčastnit každý rok.

Jak se mohu zúčastnit klubových soutěží?

  • stát se členem KCHBC
  • seznámit se s Propozicemi klubových sportovních soutěží
  • během roku si průběžně vyplňovat Formulář sportovní sezony a zapisovat si do něj bodový zisk podle Bodovací tabulky
  • na konci sportovní sezóny (nejpozději do 31. 1. následujícího roku) zaslat tento formulář společně s kopiemi získaných výsledků na adresu jednatelky
  • zúčastnit se v následujícím roce Klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz, kde budou slavnostně předána získaná ocenění
Přejít nahoru