Chov

Chov v Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. se řídí platným Chovatelským a zápisním řádem KCHBC, který podléhá Zápisnímu řádu ČMKU a Řádu ochrany zvířat při chovu psů, Chovatelskému řádu FCI a Mezinárodní chovatelské strategii FCI. To v praxi znamená, že jedinec musí být před zapojením do reprodukce uchovněn, tj. že musí splnit určitá zdravotní, exteriérová a povahová kritéria pro zařazení mezi chovné jedince..

Chovatelé mají volnost ve výběru chovných párů a je na jejich zodpovědnosti, jakým způsobem chov povedou. Cílem chovatele by mělo být, aby jeho odchovy byly přínosem pro plemeno jako takové, i pro další chov.

Chovatelství je velká zodpovědnost, je to práce s živými tvory a všichni chovatelé by se měli snažit odchovávat zdravé, životaschopné, dobře stavěné a povahově vyrovnané jedince, pokud možno s ohledem na původní poslání plemene; jen takoví mohou prožít opravdu šťastný život a být užitečnými pomocníky a kamarády svých majitelů.

Chovatel by se měl zajímat o aktuální dění, znát základní chovatelské předpisy, měl by se postupně vzdělávat v oblastech týkajících se chovu psů, příbuznosti, zdraví a standardu plemene. Chovatel by měl zveřejňovat zdravotní výsledků svých psů a odchovů za účelem zlepšení chovu.

S dotazy týkajícími se uchovnění, krytí, administrativních postupů apod. se obracejte na správce plemenné knihy.

Pokud nemá chovatel možnost si formuláře (Krycí list a Informace pro majitele štěněte) vytisknout, požádá s dostatečných předstihem o jejich zaslání SPK.

Jak uchovnit svou bearded collii?

Po splnění všech podmínek včetně věku psa – tj. plně dovršených 17 měsíců zašle doporučeně na adresu Správce plemenné knihy (SPK) majitel tyto dokumenty:

SPK do průkazu původu doplní výsledky RTG vyšetření, výšku, poznámku CHOVNÝ/CHOVNÁ a PP zašle na plemennou knihu ČMKU na přeregistraci do rejstříku chovných jedinců.

ČMKU posílá průkaz původu majiteli spolu s knihou odchovů/krytí na dobírku (cena je dle platného ceníku ČMKU a České pošty)

Podrobné podmínky uchovnění naleznete v Chovatelském a zápisním řádu,

Prosíme zájemce o povinnou kontrolu potřebnou pro nové uchovnění jedince, aby nám vyplněním níže uvedeného formuláře dali vědět, že mají o kontrolu na vybrané výstavě zájem.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno majitele:
Co dělat, když chci nakrýt svou fenku?

– fenka musí být uchovněná a přeregistrovaná na ČMKU
– následuje výběr krycího psa

  • možno vybrat ze všech chovných psů v ČR i zahraničí, vybraný krycí pes musí mít průkaz původu akceptovaný ČMKU, rovněž český pes může krýt pouze fenu s průkazem původu akceptovaným ČMKU
  • vybraný pár musí splňovat speciální podmínky pro krytí v KCHBC:‘
    Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 2/2, 2/1, 1/2, 2/0 nebo 0/2 smí být spojen pouze s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0.
    Jedinec, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1, smí být spojen s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1.
  • doporučuje se, aby alespoň jeden z páru byl plnochrupý (jedinec s nadpočetným nebo chybějícím zubem není plnochrupý, rovněž není vhodné slučovat zuby chybějící a nadpočetné)

– kontaktujeme majitele vybraného krycího psa a domluvíme si termín krytí a finanční vyrovnání
– vytiskneme si oba krycí listy – Krycí list pro fenu 1 a Krycí list pro psa 2
– krycí listy po nakrytí vyplníte a necháte podepsat majitelem krycího psa.
– vyplněný Krycí list pro psa 2 odešle majitel krycího psa do 7 dnů po uskutečněném krytí na adresu SPK – může být poslán i elektronicky – emailem, pokud se jedná o zahraniční krytí odešle krycí list majitel feny
– majitel chovné feny po úspěšném nakrytí odešle na adresu webmastera fotografie obou rodičů pro zveřejnění v sekci Nakryté feny.

Správný postup chovatele při odchovu štěňat

CHOVATELSKÁ STANICE – pokud majitel feny dosud nemá zaregistrovanou chovatelskou stanici požádá si o její registraci na ČMKU. Doporučujeme podat žádost o registraci chovatelské stanice v dostatečném předstihu před prvním krytí feny.
POKUD FENA NEZABŘEZLA – musí chovatel odeslat do 75 dní po krytí SPK krycí list feny (1) zpět.
POKUD SE NARODÍ ŠTĚŇATA – musí chovatel odeslat do dvou pracovních dnů po jejich narození krycí list feny (1) doplněný o datum porodu a pohlaví a barvu narozených štěňat na adresu správce plemenné knihy, stačí poslat elektronicky – emailem. Poštou pošle chovatel Krycí list až s přihláškou štěňat. Současně chovatel informuje majitele krycího psa o narození štěňat
ZÁPISOVÁ ČÍSLA – SPK po obdržení informace o narození vrhu odešle chovateli 1x Žádanku o zápisová čísla a 1x Přihlášku k zápisu štěňat. Chovatel ve věku štěňat 3-4 týdny vyplní Žádanku o zápisová čísla a zašle je na adresu ČMKU – Plemenné knihy 1.
KONTROLA VRHU – zápisová čísla obdrží chovatel od ČMKU elektronicky a vytiskne si je. Pokud nemá email, bude mu toto zasláno poštou. Zápisová čísla vydává ČMKU do 7 týdnů věku štěňat.

  • Chovatel si zajistí kontrolu vrhu, kterou provádí veterinární lékař při označování štěňat ve věku 6-8 týdnů. Označení (čipování) je povinné. Neoznačená štěňata neobdrží průkaz původu!!
  • Veterinární lékař provede čipování štěňat, přičemž vyplní formulář kontroly vrhu na zadní straně Přihlášky k zápisu štěňat. Do formuláře Žádanka o zápisová čísla, které zaslalo ČMKU e-mailem vlepí ke každému jménu štítek s číslem čipu a potvrdí podpisem.
  • Zápis NESTANDARDNÍ do průkazu původu štěněte musí být uveden již v přihlášce k zápisu štěňat. Zápis provádí plemenná kniha na základě poznámky chovatele na přihlášce k zápisu štěňat v kolonce poznámka na přední straně. Rozhodnutí o poznámce NESTANDARDNÍ je plně v kompetenci chovatele. v případě zájmu může chovatel požádat výbor KCHBC o konzultaci.

PRŮKAZY PŮVODU – po provedené kontrole vrhu zasílá chovatel doporučeně SPK vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat, Žádanku o zápisová čísla a fotokopii dokladu o zaplacení poplatku klubu za každé zapsané štěně a krycí poplatek (platí se 100 Kč za štěně a 200 Kč krycí poplatek za tuzemské krytí). Chovatel přiloží fotokopie průkazu původu rodičů a jejich výstavní a pracovní výsledky pro zveřejnění na přední straně PP. V případě zahraničního krytí musí chovatel k přihlášce k zápisu štěňat přidat kopii průkazu původu otce a všechny dokumenty – zdravotní, chovnost, tituly atd. Průkazy původu vydává ČMKU od 3 měsíců věku štěňata a nevydá je bez kontroly vrhu.
ODBĚR ŠTĚNĚTE – Zbývající štítky s čísly čipů předá chovatel novému majiteli se štěnětem. Na klubových stránkách si chovatel vytiskne Informace pro majitele štěněte pro každého nového majitele a také je předá se štěnětem.

KONTAKTY

Správce plemenné knihy:
Dana Volková
Jelmo 28
373 71 Rudolfov
e-mail: beardies@email.cz
mobil: +420 776 596 600

Plemenná kniha:
Českomoravská kynologická unie – Plemenná kniha 1
paní Monika Truksová
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

POPLATKY

CHOVČLEN KLUBUNEČLEN KLUBU
tuzemské krytí200 Kč600 Kč
zahraniční krytízdarmazdarma
poplatek za každé zapsané štěně100 Kč300 Kč
poplatek za zařazení jedince do chovu500 Kč1500 Kč

Přejít nahoru