Vyšetření RTG

Rentgenologicky se u bearded collií vyšetřují zejména onemocnění pohybového aparátu (dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, OCD ramen), která se vyskytují zejména u středních, velkých a obřích plemen psů. Snímky se provádí v celkové anestézii, aby došlo k úplnému uvolnění svalového napětí.

Nejčastější rentgenologická vyšetření u bearded collií:

Dysplazie kyčelního kloubu – DKK – POVINNÉ PRO CHOVNOST!!!

Jedná se o multifaktoriální onemocnění – tzn. že na jeho vzniku se podílí více příčin. Částečně je onemocnění ovlivněno dědičně, částečně rychlostí růstu, výživou i mírou zátěže. Bylo zjištěno, že při křížení dvou negativních jedinců (bez DKK) je v průměru 25% pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního a jednoho negativního rodiče je to až 50%, u dvou pozitivních rodičů pak je 80% pravděpodobnost postiženého potomka.

Při onemocnění DKK dochází k poruše formování kyčelního kloubu. Při vyšetření se posuzuje tvar hlavice, hloubka zanoření hlavice, symetrie kloubní štěrbiny, Norberg – Olssonův úhel, degenerativní změny.

Na mladém psovi zpravidla postižení kyčelních kloubů při běžném pohybu nepoznáte, samozřejmě pokud se nejedná o extrémní stupeň postižení. Ve vyšším věku ovšem dochází ke vzniku artrotických změn, pejsek bývá bolestivý, odmítá některé formy pohybu, obtížně vstává apod.

Dysplazie loketního kloubu – DLK – nepovinné

Stejně jako DKK je řazena do skupiny vývojových onemocnění. Je to komplexní onemocnění, jehož podkladem je osteochondróza – defekt v kostnatění chrupavky v rostoucí kosti. Dysplazie lokte je souhrnný název pro 2 různé patologické stavy: oddělení koronoidního výběžku (FCP) a volný ankoneální výběžek (UAP). Obě tyto poruchy loketního kloubu lze operativně odstraňovat, a to je pravděpodobně důvodem, proč není tento defekt tak podrobně a intenzivně geneticky prostudován jako u DKK. Z genetického hlediska je DLK prezentována jako onemocnění vyvolané více geny, tzv. polygenní dědičnost. 

Obvyklým příznakem u dysplazie lokte je kulhání, vytáčení postižené končetiny od těla, případně úplné odlehčení postižené končetiny. První příznaky mohou být zaznamenány již ve 4 měsících stáří. S postupujícím věkem probíhají v kloubu artrotické změny (vzniká artróza). Artróza je příčinou permanentní bolestivosti, vede ke snížení pohyblivosti kloubu. Dysplazie loketního kloubu je proto v neřešených případech příčinou celoživotního handicapu u nemocného psa.

Osteochondróza ramen – OCD – nepovinné

U osteochondrózy dochází k poruše v přeměně růstové chrupavky v kost. V oblasti kloubní plochy se to projeví odchlípnutím části chrupavky a vznikem prohlubně v kloubní ploše a volného tělíska (čipu) v kloubu. Pokud stejný defekt vznikne v oblasti růstové zóny kosti, může dojít k deformacím ve tvaru kosti nebo nepřipojení výběžku se samostatným osifikačním centrem. Postihuje hlavně ramenní, kolenní a hlezenní kloub mladých, rychle rostoucích psů velkých plemen. Při osteochondróze dochází k uvolnění části chrupavky kloubní plochy, vzniku poškození hladké chrupavčité plochy a putování odtrženého chrupavčitého tělíska kloubem – to je příčinou poškození a bolestivosti. Bolestivost způsobuje i obnažení kosti v místě poškození. Mezi příčiny osteochondrózy patří jak genetické faktory (většinou plemena nad 25 kg v dospělosti), tak traumatizace, a především chyby ve výživě a rychlý růst.

Odborné vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu (DKK) je podmínkou uchovnění každé bearded collie v České republice!

RTG a jeho vyhodnocení se provádí od věku 12 měsíců. Vyhodnocení rentgenového snímku provádí pouze klubem smluvně zajištěný veterinární lékař!

Na vyšetření je nutné se předem objednat a na vyšetření s sebou přinést originál průkazu původu.

Postup při oficiálním rentgenování DKK:

Hotový rentgenogram odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti) na adresu jednoho z klubem smluvně zajištěných veterinárních lékařů. Ten snímek do 14 dnů po obdržení vyhodnotí a vystaví ve 4 exemplářích písemné vyhodnocení, z nichž 2 odešle majiteli (dále obdrží 1x SPK a 1x vlastní archivace). Výši poplatku za vyhodnocení a způsob jeho uhrazení určuje vyhodnocovatel.

Abecední seznam klubem smluvně zajištěných veterinářů:

MVDr. Milan Decker
Krchleby 44
345 60 Staňkov
Tel.: +420 728 665 140, +420 607 530 860
E-mail:  veterina@decker.cz

MVDr. Jiří Jahoda
Veterinární klinika MEDIPET
Broučkova 5395
760 01 Zlín
Tel.: +420 602 716 389, 577 222 737
E-mail:  medipet@post.cz

MVDr. Luděk Kučera
Sokolovská 5081/48
586 01 Jihlava 
Tel.: +420 567 230 601, +420 724 340 220
E-mail:  kuceraludek@volny.cz

MVDr. Radek Musil
Na Klínku 468 
289 14 Poříčany 
Tel.: +420 608 813 258 
E-mail:  musilvet@seznam.cz
Adresa pracoviště:
Veterinární klinika MONÁDA
Štolmíř 129 
282 01 Český Brod
Tel.: +420 777 511 607 

MVDr. Libor Vlček
Veterinární klinika VLTAVA
Otavská 1453 
370 11 České Budějovice
Tel.: +420 385 520 561
E-mail:  vklinika@klinika-vltava.cz

Přejít nahoru