Pasení

Bearded collie se dle klasifikace FCI řadí do skupiny I – Ovčáčtí a honáčtí psi. Ačkoliv to nemusí být na první dojem zřejmé, mnoho bearded collií má i dnes, aniž by aktivně pracovaly se stády, velmi silný pastevecký instinkt. Proto obliba tohoto sportu mezi chovateli i majiteli v posledních letech stoupá. Beardedky to tam zkrátka stále mají.

Ale vezměme to po pořádku. Bearded collie v minulosti pracovaly na skotských vrchovinách s polodivokým skotem, který nebyl zvyklý na kontakt s člověkem ani se psy. Úkolem bearded collií bylo takový skot sehnat dohromady a udržet ho ve stádě stůj, co stůj. Proto musely mít velkou houževnatost, tvrdost i neústupnost. Čímž také museli převzít velkou míru zodpovědnosti a rychlého rozhodování.

Tomu i dnes odpovídá styl jejich práce. Při práci se stádem bývají velmi hlasité a nebojí se použít zuby. Toto se také přeneslo do jejich každodenního života i bez práce se zvířaty 😊. Zároveň bývají beardedky v práci velmi neposedné a za stádem jako by „vlají“. Je potřeba to vnímat jako znak jejich původního využití. Neustálým poskakováním se bránily, a stále možná brání, případnému kopanci. A chlupy v kombinaci s hlasovým projevem, štípanci a neustálým poskakováním je dělají větší a nebezpečnější, než ve skutečnosti opravdu jsou.

Ale jak bylo již několikrát zmíněno, jedná se o typický projev plemene a způsob práce, pro kterou byly bearded collie vyšlechtěny a využívány v minulosti.

Styly pasení a jak s pasením začít?

V současné chvíli existují 2 zkušební řády v pasení – CS a TS.

CS styl neboli collecting style (kolektivní nebo shánčlivý styl) je zkušební řád určený pro border collie, Tito psi ovládají stádo na základě povelů od ovčáka na dálku. Ovčák stojí na výchozím bodu a pes pracuje v dálce s ovcemi na pastvině sám.

TS neboli traditional style (tradiční styl) je zkušební řád určený pro všechna ostatní ovčácká plemena vyjma border collií. Tento styl je založen na práci psa v těsné blízkosti stáda a ovčáka. Posuzuje se i bearded collie.

Pokud se rozhodnete s pasením začít, je potřeba oslovit a navštívit některé z tréninkových center. Přičemž vždy je potřeba zjistit, zdali se trenér zaměřuje na tradiční styl. Nejlepší samozřejmě je, pokud má (i jeho ovce) s beardedkama zkušenosti.

Připravte se na to, že pokud nemáte s pasením zkušenosti, tak při prvním kontaktu se stádem nebudete ani zdaleka chápat, co se to tam děje 😊. Proto je velmi důležité, svěřit se do rukou zkušeného trenéra, který vše dokáže dobře načíst a případně korigovat.

První tréninky mohou trvat jen pár minut. Je potřeba si uvědomit, že pro psa je to velmi náročná disciplína, neboť se v něm probudí dřímající instinkt, který mu velí – to musíš dát za každou cenu.
Čili pes může být během prvních lekcí velmi unavený nejen fyzicky, ale také psychicky. Na tréninky doporučuji vždy náhradní oblečení a obuv, neboť se budete pohybovat v prostředí, které není kavárenského typu.

Seznam míst lze nalézt na Facebooku ve skupině Pasení nebo zde:

Jak je to se zkouškami?

Pokud se rozhodnete vydat na zkoušky, je potřeba nejprve zažádat o Výkonnostní průkaz.

NHAT – Natural herding aptitude test

Základní zkouškou, kterou musí absolvovat každý budoucí závodník, je zkouška NHAT. Jedná se zkoušku vloh pasteveckého psa, dříve ZVOP.

Tato zkouška má 2 části:

 • první socializační, která obsahuje jednoduché cviky poslušnosti včetně reakce na ostatní psy a lidi.
 • druhá se týká ověření instinktu psa čili zda pes jeví o ovce zájem a reaguje na ně, přičemž ovce jsou zavřené v košáru.

Pokud je pes dobře socializován, pak tato zkouška nevyžaduje žádnou speciální přípravu.

HWT – Herding working test TS

U této zkoušky se již bez tréninku neobejdete. Říká se o ní, že je nejtěžší ze všech zkoušek. Zároveň je vstupní bránou k opravdovému pasení. Tato zkouška prověří vaši schopnost ovládat stádo, jak máte pod kontrolou jeho pohyb a jak s ním umíte manipulovat.  Tato zkouška prověřuje, zda má pes dostatečný instinkt, aby mohl pokračovat do vyšších tříd. Jakmile zkoušku splníte (není stanoven limit, kolikrát ji můžete opakovat), můžete postupovat do vyšších tříd. Na základě splnění této zkoušky, můžete žádat o vystavení Pracovního certifikátu, který vám umožňuje na domácích výstavách startovat v třídě pracovní.

ITH 1 – 3 TS

Toto jsou zkoušky (závody nebo trialy) s různou obtížností. Všechny tyto zkoušky simulují každodenní práci ovčáka se psem u ovcí.

Obtížnost spočívá v přesnosti provedení cviků, délce času na dokončení trasy, počtu ovcí ve stádu, délce trasy a obtížnosti překážek. Účelem těchto zkoušek je zachování a prohlubování ovčáckých vlastností bearded collií a prověření souhry v rámci týmu.

Přesné znění zkušebního řádu včetně příkladů překážek naleznete na stránkách Spolku pasení, Na těchto stránkách naleznete také seznam akcí, kde můžete zkoušky plnit.

Z každé zkoušky obdržíte protokol o provedené zkoušce a bude vám proveden zápis do Výkonnostního průkazu.

Závody a posuzování v tradičním stylu, ať už se jedná o jakoukoliv obtížnost, je pro rozhodčí velmi náročné. Na startu se vždy sejde několik různých plemen, přičemž každé z nich bylo v minulosti využíváno u ovcí k jinému účelu a jinému stylu práce. A i když překonávají stejné překážky, provedení není vždy stejné. Zároveň se tradiční styl mění v závislosti na zemi, kde startujete. Co je tradiční v Maďarsku není tradiční v Polsku.

Závěrem lze říci, že pasení je krásný sport. Jde v něm o společnou souhru se psem. Vy, jako ovčák, musíte dobře sledovat stádo i psa. A podle jejich reakcí včas předvídat, co bude následovat a nechtěným situacím předcházet. Nehovoříme tedy zkouškách psa, ale zkouškách týmu, kde se hodnotí vaše vzájemná spolupráce. Věřte tomu, že beardedky umí číst situace u stáda rychleji a lépe než vy – alespoň na začátku.

Pokud se rozhodnete s beardedkou pást, rozhodně nezůstanete „na place“ bez povšimnutí. Beardedky jsou u stáda krásné a oproti jiným plemenům jsou výstřední. Jsou rychlé a hlasité, avšak dokáží být velmi přesné a neústupné.

Pokud se však rozhodnete pro jiný sport, buďte na beardedky shovívavější. Mějte na paměti, že z pasení má původ „pravidlo tří“:

 • Zařvat
 • Štípnout
 • Utéct

Toto jim koluje v žilách od počátku a je jim to více než vlastní! Přeji všem mnoho zdaru, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv činnost s bearded collií!

Gabriela Cimrmanová

MISTŘI REPUBLIKY V PASENÍ

5. Mistrovství KCHBC 2023: Elegant Queen Anarinya, maj. Michaela Dušková
4. Mistrovství KCHBC 2022: Žádný účastník nesplnil podmínky pro udělení titulu
3. Mistrovství KCHBC 2021: Be My Joy Anarinya, maj. Michaela Dušková
2. Mistrovství KCHBC 2016: Be My Joy Anarinya, maj. Michaela Dušková
1. Mistrovství KCHBC 2015: Be My Joy Anarinya, maj. Michaela Dušková

BEARDED COLLIE SE ZKOUŠKOU HWT

 • 2023 – Holly Kasiterit, fena, majitel: Hana Ťoková
 • 2023 – Milva Barring Emiel Regis, fena, majitel: Veronika Velechová
 • 2022 – Griff z Knížecích sadů, pes, majitel: Hana Böhmová
 • 2022 – Mia Corvere Emiel Regis, fena, majitel: Zdeněk Kašpar a Aneta Horáková
 • 2022 – Nobility Happy Angel, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2020 – Zaffiro Giallo, pes, majitel: Martina Tomčíková
 • 2019 – Elegant Queen Anarinya, fena, majitel: Michaela Dušková
 • 2015 – Come on Fly Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2015 – Dream Lover Anarinya, pes, majitel: Daniela Leváková
 • 2015 – Diamond Rose Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2014 – Arisa Black Silesia Antracit, fena, majitel: Eva Morcinek Čapníková
 • 2014 – Angel Face Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2014 – Caffé Latte Old Tapis, pes, majitel: Alena Kolářová, Hana Kolářová
 • 2014 – Ever In My Heart z Domu Etny, pes, majitel: Gabriela a Milan Cimrmanovi
 • 2012 – Cypřišek Malý Vousáček, pes, majitel: Hana Sapová
 • 2011 – Be My Joy Anarinya, fena, majitel: Michaela Dušková + Lucie Náplavová

BEARDED COLLIE SE ZKOUŠKOU NHAT

 • 2023 – Amálie Ayryka Blue Via Karneda, fena, majitel: Natalie Večeřová
 • 2023 – Filomena Vanilka, fena, majitel: Monika Knedlhansová
 • 2023 – Losing Game, fena, majitel: Monika Knedlhansová
 • 2023 – Nivellen Emiel Regis, pes, majitel: Markéta Lašková
 • 2022 – For Magic Moments Anarinya, pes, majitel: Gabriela Cimrmanová
 • 2022 – Griff z Knížecích sadů, pes, majitel: Hana Böhmová
 • 2022 – Holly Kasiterit, fena, majitel: Hana Ťoková
 • 2022 – Imagine z Vilete Bohemia, fena, majitel: Alena Kratochvílová
 • 2022 – Jayden z Vilete Bohemia, pes, majitel: Martina Střelková
 • 2021 – Bailie Nicol Jarvie Tullibeardie, fena, majitel: Petr Hrazdil
 • 2021 – Black Velvet Tullibeardie, fena, majitel: Marcela Fišáková
 • 2021 – Breath of Highland Tullibeardie, pes, majitel: Tereza Brožová
 • 2021 – Feainnewedd Emiel Regis, fena, majitel: Hana Ťoková
 • 2020 – Zaffiro Giallo, pes, majitel: Martina Tomčíková
 • 2019 – Elegant Queen Anarinya, fena, majitel: Michaela Dušková
 • 2019 – Kaedwen Emiel Regis, pes, majitel: Adéla Bednářová

BEARDED COLLIE SE ZKOUŠKOU ZVOP

 • 2016 – Braemoor’s Born to Party, pes, majitel: Dagmat Netolická
 • 2016 – Xynthia Vanilka, fena, majitel: Michaela Trojanová
 • 2016 – Gladys z Vilete Bohemia, fena, majitel: Alice Kohoutová
 • 2015 – Darcy Black Wilwarin, pes, majitel: Monika Šimková
 • 2015 – Dexter Black Wilwarin, pes, majitel: Jiří Valtl
 • 2015 – Duchess Black Wilwarin, fena, majitel: Michaela Vlasová
 • 2015 – Come on Fly Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2015 – Dream Lover Anarinya, pes, majitel: Daniela Leváková
 • 2015 – Diamond Rose Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2015 – Darling Monty Anarinya, pes, majitel: Jana Němcová
 • 2015 – Hendrix Kiaora, pes, majitel: Jana Němcová
 • 2014 – Náčelník od Emy Destinové, pes, majitel: Jitka Hančovská
 • 2014 – Deana Kasiterit, fena, majitel: Milada Kazimírová
 • 2014 – Quissac Fawn Vanilka, pes, majitel: František Smyčka
 • 2014 – Inis Witre Emiel Regis, fena, majitel: Hana Koníčková
 • 2014 – Feainnewedd Emiel Regis, fena, majitel: Hana Koníčková
 • 2014 – Bacarrat Black Silesia Antracit, pes, majitel: Eva Morcinek Čapníková
 • 2014 – Arisa Black Silesia Antracit, fena, majitel: Eva Morcinek Čapníková
 • 2014 – Alistair’s Top Model, fena, majitel: Alena Kolářová, Hana Kolářová
 • 2014 – Angel Face Anarinya, fena, majitel: Lucie Náplavová
 • 2014 – Caffé Latte Old Tapis, pes, majitel: Alena Kolářová, Hana Kolářová
 • 2013 – Alonso F1 MonaChristie, pes, majitel: František Smyčka, Iveta Kuchařová
 • 2013 – Dol Blathanna Emiel Regis, fena, majitelka: Magdaléna Růžicová
 • 2012 – Dyffrin Mawr Cahir Emiel Regis, pes, majitelka: Markéta Trojanová
 • 2012 – Bojínek Malý vousáček, pes, majitelka: Aneta Holmanová
 • 2012 – Be My Joy Anarinya, fena, majitelka: Michaela Dušková + Lucie Náplavová
 • 2011 – Boomer Kasiterit, pes, majitel: František Smyčka
 • 2011 – Everett Denhoff Emiel Regis, pes, majitelka: Štěpánka Vávrová
 • 2011 – Ever In My Heart z Domu Etny, pes, majitelka: Gabriela Cimrmanová
 • 2011 – Queen Mary Vanilka, fena, majitelka: Milada Kazimírová
 • 2011 – Debora Chlupatý hopan, fena, majitelka: Ivana Kašpárková
 • 2011 – Berúthiel Emiel Regis, fena, majitelka: Hana Koníčková
 • 2011 – I’Bono Kiaora, pes, majitelka: Jana Proroková
 • 2011 – Daven Essi Emiel Regis, fena, majitelka: K. Švábeníková
 • 2011 – Indián od Emy Destinové, pes, majitelka: Zuzana Slivková
 • 2011 – Chuligánka od Emy Destinové, fena, majitelka: Monika Koubová
 • 2010 – Ciri Emiel Regis, fena, majitelka: Pavlína Dohnalová
 • 2010 – Breaksea Mar di Gras, pes, majitelka: Dagmar Netolická
 • 2009 – Sagena Molly, fena, majitelka: Alena Kratochvílová
 • 2008 – Jingle Bell Černý Faun, fena, majiteka: Romana Spolková
 • 2008 – Kairin Black Černý Faun, fena, majitelka: Ivana Hájková
 • 2007 – Philemon Occasion, pes, majitelka: Dagmar Netolická
 • 2007 – Night Bird Černý faun, pes, majitelka: Alena Kolářová
 • 2007 – Ascher z Vilete Bohemia, fena, majitelka: Alena Kratochvílová
 • 2002 – Amanda Black Hawart, fena, majitelka: Martina Rudolfová
 • 2002 – Tadeáš Black Vanilka, pes, majitelka: Eva Macková
 • 2002 – Vinnetou Black Vanilka, pes, majitelka: Jana Ježková
 • 2001 – Čekanka od Emy Destinové, fena, majitelka: Kateřina Šonková
 • 2000 – Hooper Black Černý faun, pes, majitelka: Romana Spolková

BEARDED COLLIE SOUTĚŽÍCÍ V TRIALECH

IHT3

 • WorkCh. Angel Face Anarinya, fena, majitelka: Lucie Náplavová
 • WorkCh. Be My Joy Anarinya, fena, majitelka: Michaela Dušková
 • WorkCh. Diamond Rose Anarinya, fena, majitelka: Lucie Náplavová

IHT2

 • Cypřišek Malý vousáček, pes, majitelka: Hana Sapová
 • WorkCh. Elegant Queen Anarinya, fena, majitelka: Michaela Dušková
 • WorkCh. Ever In My Heart z Domu Etny, pes, majitelka: Gabriela Cimrmanová

IHT1

 • Edith Piaf Ligoretto, fena, majitelka: Daniela Viačková
 • Holly Kasiterit, fena, majitelka: Hana Ťoková
 • Mia Corvere Emiel Regis, fena, majitel: Zdeněk Kašpar
 • My Dream Mascotte z Domu Etny, pes, majitelka: Gabriela Cimrmanová
 • WorkCh. Nobility Happy Angel, fena, majitelka: Lucie Náplavová
Přejít nahoru