Členství

Do řad členů Klubu chovatelů Bearded Collií zveme všechny majitele a příznivce tohoto plemene. Cílem činnosti našeho spolku je zejména podpora a propagace zájmového chovu čistokrevných Bearded collií.

Výhody členství v KCHBC:

 • podpora chovu a propagace plemene v ČR
 • podíl na řízení a udávání směru chovu plemene v ČR
 • přístup k aktuálním informacím z prostředí klubu, kynologických organizací a dění okolo plemene
 • tištěná plnobarevná ročenka až do vlastní schránky
 • propagace narozených vrhů, chovatelské stanice a chovných jedinců na stránkách KCHBC
 • sleva na poplatku při přihlašování klubových akcí
 • sleva na dalších klubových poplatcích týkajících se chovu, aktivit i tiskovin
 • možnost zúčastnit se specializovaných pracovních zkoušek pro bearded collie
 • možnost účasti v klubových pracovních a výstavních soutěží a zisku Klubového šampionátu a titulu TOP Bearded collie roku v ČR

Každý řádný člen má povinnost uhradit členský poplatek do 31. 12. předchozího roku. V případě pozdního uhrazení poplatků vyplývá povinnost opětovné úhrady zápisného 100 Kč.

Jak se stát členem

 • vyplnit ručně či elektronicky přihlášku za člena KCHBC a souhlas se zpracováním osobních údajů
  PŘIHLÁŠKA PDF
  PŘIHLÁŠKA DOC
  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • zaplatit členský příspěvek ve výši 700 Kč
 • zaslat vyplněnou přihlášku a doklad o uhrazení členského příspěvku se zápisným na adresu pokladníka:
  Antonie Popželevová
  P. O. BOX 45, Kníničky 807, 635 00 Brno
  antonie.popzelevova@volny.cz
  tel.: 602 746 261
 • doklady posílané elektronickou poštou naskenujte, nafoťte přihlášku a souhlas GDPR mobilem. Nebo je pošlete poštou v obálce.
 • nový člen obdrží potvrzení o přijetí za člena a výtisk klubové ročenky

Jak uhradit poplatky

Platbu preferujeme bezhotovostně
na běžný účet:

Klub chovatelů Bearded collií, z. s. vedený u České spořitelny č. ú. 2024768339/0800.

Do variabilního symbolu uveďte 02, což znamená „Nový člen“

Platba složenkou
KCHBC, z. s., Jelmo 28, 373 71 Rudolfov
číslo účtu: 2024768339/0800, složenka typu A

ČÍSLO ÚČTU KCHBC:

Česká spořitelna
Klub chovatelů Bearded collií, z. s.
Jelmo 28
373 71 Rudolfov

* č. ú.: 2024768339 / 0800
* IBAN: CZ75 0800 0000 0020 2476 8339
* SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symboly:
01 – členství
02 – členství nový člen

POPLATKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKYČLEN KCHBCNEČLEN KCHBC
řádné členství600 Kč
čestné členstvízdarma
zápisné pro nového člena100 Kč
Přejít nahoru