Vyšetření DNA

Genetika je věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů. Dědičnost je pak schopnost daného organismu předávat vlohy (geny) z generace na generaci a zachovávat stálost a neměnnost. 

Kyselina deoxyribonukleová (DNA) je hlavní přenašeč genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných (RNA viry). Kóduje ve své struktuře a zadává buňkám jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. 

Genetické vyšetření

Průkaz dědičně podmíněných onemocnění genetickým vyšetřením má význam nejen pro určitého psa, ale pro celou populaci plemene a následné vedení jeho chovu. Dědičně podmíněné onemocnění je takové onemocnění, pro které daný jedinec získal vlohu od svých předků. Z hlediska genetického založení ve vztahu k určitému dědičně podmíněnému onemocnění rozeznáváme tři kategorie (u autozomálně recesivní dědičnosti):

N/N (normal, clear) – jedinec je zdravý klinicky i geneticky, nemoc se u něj neprojeví a vlohu pro ni nemůže předat potomstvu

N/P (carrier, přenašeč) – jedinec je klinicky zdravý, ale pro dané onemocnění má v sobě vlohu, kterou může předat potomstvu

P/P (affected, postižený) – jedinec je nemocný nebo se v průběhu života s největší pravděpodobností choroba u něj projeví a vždy předává alelu svým potomkům

Genetické vyšetření není pro psa nebo kočku nijak náročné. Většinou spočívá v odběru malého množství krve, někdy postačí i stěr z bukální sliznice. Rozhodně to je přínosné jak pro daného jedince, tak pro další potomstvo.

Nejčastější genetická vyšetření prováděná u bearded collií:

CEA – Anomálie oka kolií

PRA-prcd – Progresivní atrofie sítnice

MDR1 – Mnohočetná léková resistence

MH – Maligní hypertermie

DLA – DLA diverzita=rozličnost haplotypů (vyšetřuje pouze Feragen)

České laboratoře:

Genomia – zvýhodněná cena pro členy KCHBC
Tilia laboratories
Genocan

Zahraniční laboratoře:

Slovgen – Slovensko
Laboklin – Německo s českou pobočkou
CombiBreed – Nizozemí s českou jazykovou mutací
Feragen – Rakousko

Seznam dalších zahraničních genetických laboratoří

Přejít nahoru