Klub

Klub chovatelů Bearded collií, z. s. je dobrovolným sdružením příznivců psů plemene bearded collie. Klub určuje chovné podmínky pro bearded collie v ČR, přičemž podporuje chov zdravých, standardu odpovídajících bearded collií s průkazem původu.

Klub svou činností maximálně podporuje své členy, zprostředkovává jejich setkání, snaží se informovat o novinkách ohledně zdraví, sportovních aktivitách a všem co může majitele bearded collie zajímat.

Klub každoročně pořádá:

  • dvě klubové výstavy pro plemeno bearded collie
  • jednu speciální výstavu bearded collií
  • pracovní testy pro bearded collie
  • Mistrovství bearded collií v pasení
  • Mistrovství bearded collií v agility
  • různé semináře, další sportovní akce, chovatelské přednášky aj.

Sídlo klubu a další fakturační údaje, stejně tak jako kontakty na členy výboru, KRK a referenty, naleznete v sekci Kontakty.

Štěňata a chovné jedince klub eviduje u Plemenné knihy (PK) č.1.

Klub se ve svém působení řídí Stanovami, vlastními řády a předpisy, řády a předpisy ČMKU a FCI.

HISTORIE KCHBC

První bearded collie byla v Československu registrována plemennou knihou importem z Dánska. Byla jí modrá fena Prunellas Blue Crowned Queen, kterou importovali do země manželé Karenovi v roce 1981.

Bearded collie byly tehdy chovány pod hlavičkou Klubu kolií a šeltií. V roce 1990, kdy již v Československu žilo 10 importovaných jedinců našeho plemene a několik jejich potomků se pár nadšenců rozhodlo osamostatnit od klubu kolií a šeltií a založit vlastní klub pouze pro plemeno bearded collie. Samostatná činnost Klub chovatelů bearded collií byla zahájena na ustavující členské schůzi dne 21. 1. 1990. Zakládajícími členy výboru byli předseda pan Jan Fišer, jednatelka Iva Nejedlíková dnes Kleinová (v současné době chovatelka welsh corgi), místopředseda Jiří Tancer (nyní chovatel australských kelpií), a poradkyně chovu paní Anna Karenová (ch. st. Modrá).

Od počátku založení klubu až do dnešních dnů, kdy slavíme 30. výročí založení klubu zůstali v klubu jen dva členové. Jsou jimi majitelé chovatelské stanice Vanilka manželé Dana a Bohumil Volkovi. Paní Volková pracuje dlouhá léta jako správce plemenné knihy a je dlouholetou členkou výboru klubu. Ve funkci předsedy/předsedkyně se po panu Janu Fišerovi vystřídali pánové Jiří Tancer, Ing. Petr Poláček, Roman Dejmek, paní Eva Čapníková, paní Jaroslava Dejmková a současná předsedkyně paní Lenka Folget Klímová.

Nejvíce členů měl Klub v první polovině devadesátých let, kdy bylo plemeno u nás velmi populární a klub měl více jak 300 členů. V posledních pěti letech se počet členů pohybuje pod stovkou. S počtem členů souvisel i počet vrhů v daných letech. V době největší popularity plemene právě na začátku devadesátých let se rodilo ročně kolem 30 vrhů. V posledních letech se počet vrhů pohybuje v číslech lehce pod 10 ročně.

Klub od svého založení vydává Ročenku, která od počátku vždy obsahuje chovatelské a výstavní shrnutí předešlého roku. Ročenka se v průběhu let rozšířila svým obsahem a je reprezentativní publikací Klubu. V průběhu 30-ti let, kdy se bearded collie chovají na našem území bylo importováno 60 jedinců (údaj ke konci roku 2009). Po rozdělení Československa je nejvíce importů ze Slovenska (13) z různých chovatelských stanic. Z Dánska, jehož chovatelské stanice jsou zakladateli chovu u nás, bylo v průběhu let importováno 7 jedinců. Z Belgie celkem 7 jedinců, z toho 6 z chovatelské stanice Firstprizebears. Ze země původu – Velké Británie – žili či žijí v České republice 4 jedinci ze dvou chovatelských stanice – Natterjack a Breaksea. Každým rokem Klub organizuje klubovou výstavu se zadáváním prestižního titulu Klubový vítěz. Díky skutečnosti, že v České republice je pouze jeden klub, který se věnuje chovu plemene bearded collie, je tato výstava mezi majiteli našeho plemene nejnavštěvovanější akcí v roce. Vedení Klubu se vždy snažilo na tuto výstavu zvát rozhodčí ze země původu plemene, kteří jsou sami chovateli. Nepodařilo se to vždy, ale i přesto v naší zemi již posuzovalo několik známých anglických chovatelů. Prvním byl pan David Hyde v roce 1993 na klubové výstavě v Českých Budějovicích. Kromě klubové výstavy Klub organizoval klubovou dovolenou v Písečné nad Dyjí. Tato byla pro malý zájem v posledních letech zrušena. Byla však akcí, kterou její účastníci velmi rádi navštěvovali a trávili celý týden či čtrnáct dní v polních podmínkách obklopeni svými bláznivými chlupáči a jejich majiteli. Dovolené jsou velmi pěkně zdokumentovány v Kronice, která byla po několik let pečlivě vedena. Ke klubové výstavě v průběhu let přibyla též speciální výstava a před nedávnem II. Klubová výstava se zadáváním titulu Podzimní vítěz. Klub již deset let v rámci Víkendu s bearded colliemi pořádá mistrovství republiky v agility. Termín Víkendu je již tradiční v polovině srpna a je jedinečný především tím, že se na něm sejdou jak zarytí milovníci výstav, tak milovníci akčního sportu agility. V posledních letech je velmi potěšitelné, že můžeme vidět úspěšné výstavní psy sklízející vavříny také na parkuru agility. Do dalších let své existence budiž Klubu přáno mnoho krásných a zdravých psů a zodpovědných chovatelů a majitelů.
Lenka Folget Klímová –  chov. st. Kiaora

Přejít nahoru