Soutěže

Klub chovatelů bearded collií každoročně pořádá pro své členy klubové soutěže. Soutěže jsou dvojího druhu – buď se jedná o soutěže krásy nebo soutěže sportovní. Soutěž Klubový double šampion oceňuje jedince jak výstavně, tak i pracovně úspěšné.

Soutěží se může zúčastnit se svou bearded collií každý člen, který aktivně vystavuje, pracuje nebo zvládá obojí.

Úspěšní účastníci soutěží jsou každoročně slavnostně vyhlašování v rámci nejvýznamnější Klubové výstavy se zadáváním titulu Klubový vítěz.

Přejít nahoru