KV Mladá Boleslav

26. KVĚTNA 2024 na výstavišti Krásná Louka v Mladé Boleslavi proběhla Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Posuzování se zhostil německý rozhodčí Michael Wirth, kterého poctilo svým přihlášením 63 bearded collií z ČR a zahraničí.

Každý účastník obdržel ceny od našich milých sponzorů, za což všem moc děkujeme. Hlavními sponzory byly firma DELIKAN a Jipe Bohemia. Dále děkujeme i sponzorům z řad chovatelů: Janě Nepustilové, Dagmar Netolické, Monice Šimkové, Monice Knedlhansové, Petře Kratochvílové, Daně Volkové a Dagmaře Boltrukiewicz.

Děkujeme také všem pomocníkům v kruhu – naší milé vedoucí kruhu, paní zapisovatelce, koordinátorce velkého množství ceny připravených pro vítěze paní Zuzaně Kaiglové, našemu stále se usmívajícímu fotografovi Martinu Bruderovi, za výpomoc při ranní přípravě Haně Böhmové a všem, kteří neváhali a přiložili pomocnou ruku na místě. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pohoštění pro účastníky, jmenovitě Daně Šejbové za vynikající zákusky.

V neposlední řadě děkujeme všem vystavovatelům, kteří přihlásili své miláčky na tuto klubovou výstavu, protože bez Vás by všichni ostatní jmenovaní nebyli potřeba. Díky za přátelskou atmosféru a na viděnou na výstavně sportovním Víkendu s bearded colliemi v Jihlavě.

Kompletní výsledky
Fotogalerie KV Mladá Boleslav

Přejít nahoru